^

Verkoopsvoorwaarden

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkochte onderdelen en toebehoren eigendom blijven van de verkoper zolang de koper de volledige prijs alsook de eventuele achterstallige intresten en alle bijkomende kosten niet betaald heeft. De speciale aandacht van de koper wordt gevestigd op artikel 3 der algemene verkoopsvoorwaarden:

 

Indien het bedrag van de factuur niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contactuele verhoging voorzien van 1% met een maximum van 1250 Eur; dit als schadevergoeding voor alle schade voortspruitend uit de niet-betaling, en dit voor de schade welke niet gedekt is door de verwijlrente. Tenzij schriftelijk andere overeenkomsten, geschieden al onze verkopen of uitvoeringen aan volgende voorwaarden:

 

1) Onze rekeningen zijn betaalbaar te Meulebeke, het aanbieden van wissel of ontvangstkaart doet geen afwijking aan deze voorwaarden en wijzigt de clausule van forfaitaire schadevergoeding onder art.3.

 

2) Bij niet betaling op de vervaldag wordt een intrest van 10% per maand verschuldigd en dit zonder ingebrekestelling, wat ons 't recht geeft verdere levering te stoppen.

 

3) Indien het bedrag van de factuur niet betaald is op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verhoging voorzien van 15% met een maximum van 1250 Eur., dit als schadevergoeding voor alle schade voortspruitend uit de niet-betaling, en dit voor de schade welke niet gedekt is door de verwijlrente.

 

4) Iedere zaak wordt aanzien als afgedaan te Meulebeke en de Rechtbank van Kortrijk of het Vredegerecht van Oostrozebeke zal alleen het recht hebben de geschillen te regelen.

 

5) Data's van levering, uitvoering, enz. zijn zonder verbintenis van onzentwege en kunnen geen aanleiding geven tot schade-eis, tenzij na schriftelijke ingebrekestelling met optie van minimum 15 dagen.

 

6) Bij vernietiging van een bestelling of een opdracht door onze client, behouden wij ons het recht een schadevergoeding te eisen van 20 tot 25% op de totale som der verkochte waren of de prijs der prestatie.

 

7) Na een termijn van 8 dagen worden geen klachten meer aanvaard. Elke klacht dient schriftelijk te gebeuren per aangetekend schrijven.   


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Bandencentrale Stevens gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten